Загадки харківських підземель. Частина 4

29.12.2015 /

Отже, дорогі наші читачі, продовжуємо наше знайомство із легендарними, але маловідомими підземеллями Харкова! Попередню частину можна прочитати тут.

Як ми з вами пам’ятаємо, далекого 24 липня 1913 року відбулося одна з перших сесій Комісії з питань дослідження підземних ходів у місті Харкові. Згодом вони були опубліковані в «Новинах Харківської Міської Думи» №8, 1913 р., та № 6-7, 1914 р.

Пропонуємо до вашої уваги звіти з ще кілька засідань.

Сесія 21 серпня 1913 р.

Були присутні: Голова члена управи З.Ю. Харманський; члени: представ. Історико-філологічного О-ва О.М. Іванов; архіт. А.І. Лінник, гір. інж. Б.А. Кустерський, член Історико-філологічного О-ва А.С. Федоровський, інженер Монвіж-Монтвід, гір. арх. Г.П. Павловський.

Взято до відома: повідомлення інж. Монтвіда про застосовуваний ним метод для відшукання води за допомогою особливого приладу водошукача та про можливість застосування цього методу та для обстеження підземних ходів, а також доповідь Є.М. Іванова про підземні ходи гір. Харкова виходячи з наявного вже у літературі матеріалу, саме статей проф. Щелкова та Леваковського.

1935940_1647693075448030_997154714996830336_n (1)

Прийнято таку програму обстеження підземних ходів в археологічному відношенні, запропоновану О.С. Федоровським.

1. Загальний план ходів. Напрямок, глибина, підвищення та зниження.
2. Розміри. Довжина, висота, ширина коридорів. Розширення, кімнати, ніші, перекладини. Входи, двері, сходи, душники.
3. Фотографії, матеріал: цегла-формат, розміри; плити, породи каменю, розміри. Цементуючі речовини. Дерево.
4. Техніка. Склепіння підлоги, стін, сходів, ніш, душників. Способи виведення склепінь. Товщина стін та ін. Скріплення дерев’яних частин. Підвіска дверей.
5. Історично-побутові дані. Гачки, кільця, цвяхи у стінах та склепіннях. Написи на стінах, малюнки, сліди кіптяви. Знахідки предметів побуту, зброї, монет, кісток та ін.

Ця програма доповнена вказівкою на утилітарну мету обстеження – визначення ступеня безпеки ходів для будівель.

Взято до відома повідомлення А.С. Федоровського та Є.М. Іванова про відсутність будь-яких точних вказівок на мету влаштування підземних ходів та про можливість визначити цю мету тільки шляхом обстежень.

Заслухано пропозицію голови Комісії обговорити питання про необхідність чи бажаність обстеження ходів в археологічному та технічному відношенні.

Як в археологічного, так і з технічного погляду обстеження ходів визнано бажаним, ухвалено провести огляд ще не оглянутих ходів у суботу 24 серпня о 12 год. дня.

1450818_1647693072114697_8458594959907446885_n

Сесія 24 серпня 1913 р.

Було заслухано наступний протокол:

24 серпня 1913 р., ми, нижчепідписані: голова Комісії з обстеження підземних ходів м. Харкова, член Міської Управи З.Ю. Харманський; члени тієї ж комісії: представники історико-філологічного Товариства при Харківському університеті проф. В.І. Сава та Є.М. Іванов, молодший інженер Будівельного Відділення Харківського Губернського Правління Н.І.Степанов, міський архітектор Г.П. Павловський та міський інженер Б.А. Кустерський, та секретар Комісії, діловод Технічного Відділення Управи, інж. М.М. Євсєєнко, – зробили огляд підземних ходів, що знаходяться під магазином Щеклеєва на розі Соборного провулка та Університетської вулиці, тобто. під південно-західним кутом Гостинного двору і під магазином Височина на Монастирському провулку, тобто. під північно-західним кутом того самого Гостинного двору.

1044605_1647693068781364_7269639203247271767_n

1. Підземні ходи під магазином Щеклеєва починаються у підвалі магазину як крутого спуску на декілька сходів; спуск веде в цілу мережу коридорів, що розходяться в різні боки з відгалуженнями як тупиків; одна з цих гілок веде вгору, але засипана жужелицею. Підлога деяких коридорів має ухил. Ширина деяких коридорів у світлі – близько 3 арш. Висота, рахуючи від підлоги до замку склепіння, також близько 3 арш. Коридори мають цегляні стінки й такі ж склепіння. Одні з глухих кутів упираються в щільний глинистий ґрунт, інші – замуровані цегляними поперечними стінками. В одній із таких стін влаштована ніша, розділена вертикальною тонкою стінкою на дві частини; у ніші є гнізда для поперечних полиць. На стінах та стелі коридорів у кількох місцях вбиті цвяхи, а також помітні сліди кіптяви.

Під час огляду за дорученням Комісії, техніком Каналізаційного бюро Сафоновим зроблено фотографування.

За показанням одного зі службовців магазину Щеклеєва під час перебудови будівлі Присутніх місць було виявлено підземну галерею, що йде від описаних вище ходів у напрямку до Присутніх місць; Нині ця галерея засипана.

2. Підземні ходи під магазином Височина починаються також у підвалі та йдуть за двома напрямками. На південь від підвалу, у напрямку до внутрішнього двору Гостинного двору, йде довгий коридор зі значним ухилом, що упирається в глину; під прямим кутом до нього на схід відходить порівняно коротка гілка. Загальний тип цих коридорів, так само як і їх розміри, ті самі, що й у розташованих під магазином Щеклеєва. У північній частині підвалу є вхід в іншу систему підземних ходів, але вхід виявився заваленим і тому оглянути ці ходи неможливо.

3. Член Комісії проф. Сава звернув увагу, що хоча дослідження виявлених вже підземних ходів і представляє інтерес, але воно не вирішує суттєвої частини завдання: виявлення та вивчення магістральних галерей, розташованих під містом; для відкриття цих магістралей найкраще надалі розпочати виявлення виходів, які за свідченнями, почутими від місцевих жителів, є в декількох місцях міста, а саме: на Жандармській площі, біля будівлі Міської Земської Управи на розі Ветеринарної та Сумської вулиць та біля будинку колишнього П.І. Кравцова на театральному провулку; вихід на Жандармській площі служив би доказом існування галереї, що прямує до Холодної гори, про яку також є свідчення мешканців.

4. Член Комісії Є.М. Іванов висловив думку, що оскільки Комісією вже прийнята програма дослідження ходів, то, згідно з цією програмою, насамперед детального огляду та вивчення відкритих ходів необхідне складання точного плану їх, яка робота має бути зроблена, хоч і техніком, але за попередніх обмірів – за участю археолога.

5. Комісія ухвалила: визнати за необхідне складання точного плану оглянутих ходів, яку роботу має зробити Інженерний Відділ Міської Управи; член Комісії Є.М. Іванов має взяти участь в обмірюванні.