Слобожанщина протягом тисячоліть

15.01.2015 /

Невелике картографічне дослідження про народи та держави, які заселяли харківські землі за весь час існування людини, наочна демонстрація змін адміністративно-територіальних кордонів Харківщини протягом останніх 375 років.

34500 років тому – перші люди (кроманьйонці)

6000 років тому – ядро ​​індоєвропейської культури

VIII – VII ст. до н.е. Кіммерійці

VII-IV ст. до н.е. Скіфи

ІІІ ст. до н.е. – ІV ст. н.е. Сармати

450 р. Імперія Атілли

650 – 969 рр. Хозарський каганат

VIII – X ст. Печеніги

XI – XIII ст. Половці

початок XIII ст. Київська Русь

XIV – XVI вв. Дикое поле. Номинально зависимо от Великого княжества Литовского, позже – Речи Посполитой. Северная часть Харьковщины позже стала зависеть от Московского царства.

1649 – 1657 рр. Гетьманщина

1650-ті – 1780 рр. Слобідські полки та Військо Запорізьке низове

1765 – 1780 рр. Слобідсько-Українська губернія

1780 – 1796 рр. Харківське намісництво

1796 – 1835 рр. Слобідсько-Українська губернія

1835 – 1917 рр. Харківська губернія

1918 г. – в составе УНР

1919 г. Харьковская область в составе Вооруженных сил Юга России

1925 – 1932 гг. Харьковский округ

1932 – 1939 гг. Харьковская область

1939 г. Харьковская область

Более подробный рассказ – на видео из первой лекции “Харькова манящего”: